Dierenvoedselbank

Beestjes In Nesten / Dierenvoedselbank

Vzw Beestjes in Nesten

Afdeling: dierenvoedselbank.

 

wie komt in aanmerking?

 • Enkel personen die onder OCMW of schuldbemiddelaar staan.
  • Die personen moeten een geldig bewijs door de instanties laten mailen naar steunaanvragen@beestjesinnesten.be
  • Bij elk bezoek moet de bezoeker zijn identiteitskaart, zijn ledenkaart en zijn afspraken kaart kunnen voorleggen.

 

Hoe bekomen de aanvragers hun ledenkaart?

 • De ledenkaart wordt verkregen bij het eerste bezoek en dit na een geldige mail van ocmw of schuldbemiddelaar.
 • De ledenkaart dient vooraf betaald te worden, zodat er geen geld moet verhandeld worden op de locatie (dit voor de veiligheid van de aanwezige vrijwilligers)
 • Het ras en aantal moet vooraf opgegeven worden via het formulier op onze website www.beestjesinnesten.be

 

Hoeveel kost een ledenkaart en waarom?

 • De voedselbedeling is niet gratis. Het is de bedoeling dat de leden hun verantwoordelijkheid nemen voor hun dier.
 • De opgehaalde lidgelden worden integraal gebruikt voor de operaties en behandelingen van dieren, simpelweg waar vzw Beestjes in Nesten voor staat.
 • De ledenkaarten worden in drie categorieën ingedeeld en moet vooraf betaald worden op het rekeningnummer van vzw Beestjes in Nesten
  • Respectievelijk : 12€  –  25€  of  50€ te storten op rekeningnummer BE72 9731 5813 7316 met vermelding: naam cliënt: (volgens invulformulier hier onder)
   • 12€        =             geldig voor 3 maanden voeding (recht op max 5kg per maand)
   • 25€        =             geldig voor 6 maanden voeding (recht op max 5kg per maand + 1x hondensnoepjes)
   • 50€        =             geldig voor 12 maanden voeding (recht op max 5kg per maand + 1x hondensnoepjes en speelgoedje)
  • De aantal kilogram diereneten wordt bepaald volgens het ras van het dier.
  • Het eten wordt in een afgesloten door ons aangeleverd containertje met het logo van “vzw Beestjes in Nesten” afgegeven, waarvoor een borg van 2€ moet betaald worden. Bij het einde van de bedeling en het intact zijn van die container wordt de 2€ terug gestort. Het containertje dient telkens terug meegebracht worden om te hergebruiken.
    • Enkel in onze containertjes wordt de voeding mee gegeven. Daarmee doen wij ook mee aan de verspilling en vervuiling door allerlei (plastiek) zakken en tassen.

 

Wanneer vindt de bedeling plaats?

 • Elke eerste en derde woensdag van elke maand vanaf 14uur tot 16uur.

Waar gaat de bedeling door?

  • Sint-Pietersnoordstraat  42 bus 0006 | 8000 Brugge

Bereikbaarheid

 • met de lijn bus [33] halte: Brugge Tuinwijk (Blankenbergsesteenweg)
 • met de lijn bus [ 3 ] halte: Brugge Slachthuisstraat

Wat bij misbruik?

 • Wat verstaan wij onder misbruik?
  • Het bedrieglijk aanschaffen en of in aanmerking komen voor de bedeling.
  • Het doorverkopen van dierenvoeding.
  • Dierenvoeding in hun naam ophalen om door te geven aan derden die wel of niet in aanmerking komen
 • Bij het vaststellen van één van de hierboven vermelde punten worden de diensten verwittigd en wordt elke samenwerking met die persoon met onmiddellijke ingang verbroken.
  • Bij deze handeling worden ook geen resterende lidgelden teruggestort.

 

Wij houden het veilig en respecteren hierbij ook de corona covid 19 maatregelen

 

Vraag uw steun aan:

Geen reptielen en/of insecten. (slangen, spinnen,……) De voeding die voorhanden is wordt bedeeld, maar wij houden wel rekening met uw voorkeur voor welk dier, indien mogelijk : voorkeur invullen.
Lees en druk de voorwaarden hier af, voor de dieren voedselbank: Voorwaarden Dieren Voedselbank