Vzw Beestjes in Nesten

Afdeling: dierenvoedselbank.

wie komt in aanmerking?

 • Enkel personen die onder OCMW of schuldbemiddelaar staan.
  • Die personen moeten een geldig bewijs door de instanties laten mailen naar steunaanvragen@beestjesinnesten.be
  • Bij elk bezoek moet de bezoeker zijn identiteitskaart, zijn ledenkaart en zijn afspraken kaart kunnen voorleggen.

Hoe bekomen de aanvragers hun ledenkaart?

 • De ledenkaart wordt verkregen bij het eerste bezoek en dit na een geldige mail van ocmw of schuldbemiddelaar.
 • De ledenkaart dient vooraf betaald te worden, zodat er geen geld moet verhandeld worden op de locatie (dit voor de veiligheid van de aanwezige vrijwilligers)
 • Het ras en aantal moet vooraf opgegeven worden via het formulier op onze website www.beestjesinnesten.be

Hoeveel kost een ledenkaart en waarom?

 • De voedselbedeling is niet gratis. Het is de bedoeling dat de leden hun verantwoordelijkheid nemen voor hun dier.
 • De opgehaalde lidgelden worden integraal gebruikt voor de operaties en behandelingen van dieren, simpelweg waar vzw Beestjes in Nesten voor staat.
 • De ledenkaarten worden in drie categorieën ingedeeld en moet vooraf betaald worden op het rekeningnummer van vzw Beestjes in Nesten
  • Respectievelijk : 12€  –  25€  of  50€ te storten op rekeningnummer BE72 9731 5813 7316 met vermelding: naam cliënt: (volgens invulformulier hier onder)
   • 12€        =             geldig voor 3 maanden voeding (recht op max 5kg per maand)
   • 25€        =             geldig voor 6 maanden voeding (recht op max 5kg per maand + 1x hondensnoepjes)
   • 50€        =             geldig voor 12 maanden voeding (recht op max 5kg per maand + 1x hondensnoepjes en speelgoedje)
  • De aantal kilogram diereneten wordt bepaald volgens het ras van het dier.
  • Het eten wordt in een afgesloten door ons aangeleverd containertje met het logo van “vzw Beestjes in Nesten” afgegeven, waarvoor een borg van 5,00€ moet betaald worden. Bij het einde van de bedeling en het intact zijn van die container wordt de borg terug gestort. Het containertje dient telkens terug meegebracht worden om te hergebruiken.
    • Enkel in onze containertjes wordt de voeding mee gegeven. Daarmee doen wij ook mee aan de verspilling en vervuiling door allerlei (plastiek) zakken en tassen.

Wanneer vindt de bedeling plaats?

 • Elke eerste en derde woensdag van elke maand vanaf 14uur tot 17uur.

Waar gaat de bedeling door?

  • Sint-Pietersnoordstraat  42 bus 0006 | 8000 Brugge

Bereikbaarheid

 • met de lijn bus [33] halte: Brugge Tuinwijk (Blankenbergsesteenweg)
 • met de lijn bus [ 3 ] halte: Brugge Slachthuisstraat

Wat bij misbruik?

 • Wat verstaan wij onder misbruik?
  • Het bedrieglijk aanschaffen en of in aanmerking komen voor de bedeling.
  • Het doorverkopen van dierenvoeding.
  • Dierenvoeding in hun naam ophalen om door te geven aan derden die wel of niet in aanmerking komen
 • Bij het vaststellen van één van de hierboven vermelde punten worden de diensten verwittigd en wordt elke samenwerking met die persoon met onmiddellijke ingang verbroken.
  • Bij deze handeling worden ook geen resterende lidgelden teruggestort.

Wij houden het veilig en respecteren hierbij ook de corona covid 19 maatregelen

.

.

Vraag uw steun voor dierenvoeding aan:

.

Geen reptielen en/of insecten. (slangen, spinnen,……) De voeding die voorhanden is wordt bedeeld, maar wij houden wel rekening met uw voorkeur voor welk dier, indien mogelijk : voorkeur invullen.
Lees de voorwaarden voor de dieren voedselbank hier : Huisreglement-Dierenvoedselbank