TOELATINGSVOORWAARDEN

 

STAP 1: VOORWAARDEN EN DOCUMENTEN

Aanvragen kunnen enkel en alleen ingediend worden door de sociaal begeleider of zijn gelijke van een officiële instelling, zoals hier onder omschreven.

 1. Inkomensgrens

Als je, naargelang jouw gezinssamenstelling, het maximumbedrag voor het maandelijks inkomen niet overschrijdt en je bent huurder of eigenaar met een hypotheeklening, dan kom je in aanmerking voor onze diensten en diergeneeskundige zorgen voor maximum 2 huisdieren per gezin.

Opgelethet belastbaar inkomen van elke meerderjarige persoon van de gezinssamenstelling telt mee voor de onderstaande bedragen.

 • een alleenstaande persoon: 1.457 €
 • een alleenstaande gepensioneerde: 1.533 €
 • gezin (met of zonder kinderen) of samenwonenden: 1.969 €
 • een gepensioneerd koppel of samenwonenden: 2.044 €
 1. Documenten

Ben jij huurder?

 • Gezinssamenstelling van jouw gemeente (max. 2 maanden oud)
 • Bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden
  • Met een uitkering: attest van OCMW, RVA, ziekenfonds, FOD Financiën,…
  • Werknemers: loonfiches
  • Zelfstandigen: boekhoudkundige balans
  • Andere: schoolattest of bewijs van niet-inkomen van de HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering)
 • Huurcontract waarvan het adres overeenstemt met dat van de gezinssamenstelling
 • Rekeninguittreksels met de betaling van de huur van de laatste 3 maanden

Ben jij eigenaar?

 • Gezinssamenstelling van jouw gemeente (max. 2 maanden oud)
 • Bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden
  • Met een uitkering: attest van OCMW, RVA, ziekenfonds, FOD Financiën,…
  • Werknemers: loonfiches
  • Zelfstandigen: boekhoudkundige balans
  • Andere: schoolattest of bewijs van niet-inkomen van de HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering)
 • Hypotheekcontract voor de aankoop van de woonst (van de bank of het Woningfonds) met vermelding van de jaarlijkse kosten
 • Betalingsbewijs voor de laatste 3 maanden

Personen zonder vaste verblijfplaats

 • Attest van het OCMW of de gemeente met vermelding van het referentieadres

OF

 • Attest van een sociale instelling zoals Samu Social, Rode Kruis, … dat bewijst dat je geen vaste verblijfplaats hebt

Indien je niet beschikt over een van de vereiste documenten of je beschikt niet over de juiste documenten, dan kunnen wij jouw huisdier(en) niet inschrijven. Het is niet mogelijk om een ontbrekend document achteraf te bezorgen, alle documenten moeten voorgelegd worden op het moment van de inschrijving.

 1. Uitzonderingen

Verdien je meer dan het inkomstenplafond, dan kan de hoofdzetel van “vzw Beestjes in Nesten” een uitzondering toestaan op basis van de volgende situaties.

Schuldbemiddeling

De schulden die je maandelijks aflost via een schuldbemiddelaar (bemiddelaar, advocaat of OCMW) en die met een officieel document van jouw schuldbemiddelaar kunnen worden aangetoond, kunnen van jouw maandelijks basisinkomen worden afgetrokken.

Als jouw inkomen zo lager of gelijk is aan het toepasselijke inkomstenplafond, dan voldoe je alsnog aan de toelatingsvoorwaarden.

Schulden voor huurgelden worden niet mee in rekening genomen.

Medische kosten op lange termijn

Dokters- of apothekerskosten ten gevolge van een langslepende ziekte die gedeeltelijk worden terugbetaald door het ziekenfonds, kunnen van jouw basisinkomen worden afgetrokken. Het resterende bedrag dat je zelf moet betalen, wordt in rekening genomen. Medicatie of andere kosten waarbij het ziekenfonds niet tussenkomt, worden niet mee in rekening genomen.

Deze uitgaven moeten kunnen worden aangetoond met een bewijs van de apotheker of dokter voor een volledig jaar. Een twaalfde van deze jaarlijkse uitgaven wordt dan van jouw maandloon afgetrokken. Als jouw inkomen zo lager of gelijk is aan het toepasselijke inkomstenplafond, dan voldoe je alsnog aan de toelatingsvoorwaarden.

STAP 2: INSCHRIJVING IN ONZE DIENSTEN

 1. Als je alle nodige documenten hebt verzameld, dan kan je maximum 2 huisdieren inschrijven. Stuur jouw dossier per e-mail naar steunaanvragen@beestjesinnesten.be .
 2. Eenmaal jouw dossier in orde is, zal er een afspraakworden gemaakt voor een eerste bezoek.
 3. Toon jouw identiteitskaart en betaal jouw bijdragen ter plaatse.

Inschrijvingsgeld

U bent niet automatisch ingeschreven voor al onze diensten.

Voor iedere specifieke dienst, moet er een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.

Iedere dienst heeft zijn eigen bijdrage (werkingskosten).

Dit zijn onze diensten:

 1. Dierenvoedselbank                 : Beestig   Lekker
 2. Dieren uitlaat & oppas           : Beestige oppas
 3. Sociale dierendokters             : Beestig   Gezond
 4. Sociaal trimsalon                    : Beestig   Mooi
 5. Dierengedrag consulent         : Beestig   Braaf

Voor een periode van 1 jaar dient er per huisdier inschrijvingsgeld contant betaald te worden, er is Payconiq & bancontact beschikbaar. Na deze periode moet je jouw inschrijving vernieuwen.

Verplichte microchip

Voor honden en katten is de identificatie verplicht. Dus moet je eenmalig betalen voor de microchip en de registratie op jouw naam.
Is jouw huisdier gechipt? Neem dan zijn/haar paspoort mee.

DISCLAIMER

De toelatingsvoorwaarden van “vzw Beestjes in Nesten” werden mee bepaald en goedgekeurd door de dienst dierenwelzijn.

Het al dan niet aanvaarden van een inschrijving blijft de beslissing van “vzw Beestjes in Nesten”. Indien er een vermoeden bestaat dat de situatie niet overeenstemt met wat er wordt geschetst, kan de inschrijving zonder meer worden geweigerd, ook al wordt er schijnbaar aan de toelatingsvoorwaarden voldaan en kunnen alle nodige documenten worden voorgelegd.